مدیانا ویس

Repeat-Grid-1

جایگزین مدرن تلفن فیزیکی، ویپ و سانترال

با 5% هزینه راهکارهای قدیمی! صاحب خط تلفن ثابت مجازی، منوی صوتی و امکانات جذب مشتری شوید.
با کمک مدیانا ویس، بدون نیاز به خط مخابرات، تماس مشتریانتان را روی موبایل دریافت کنید

dash